Srpsko društvo za ispitivanje bez razaranja

Srpsko društvo za ispitivanje bez razaranja–SDIBR okuplja sve zainteresovane strane (laboratorije, kontrolna tela, imenovana tela, centre za obuku, sertifikaciona tela, Akreditaciono telo Srbije, investitore, proizvođače/zastupnike proizvođača IBR opreme i uređaja) za ispitivanje materijala metodama bez razaranja u cilju primene, unapređenja, razvoja i uvođenja novih metoda za ispitivanje SDIBR je jedino udruženje na teritoriji Republike Srbije iz ove oblasti sa oko 200 članova.
Društvo je formirano 1984. godine, pri čemu je bilo jedno od osnivača i članova Jugoslovenskog Saveza Društava za kontrolu bez razaranja. Rad Društva je posebno intenziviran 1995. godine u cilju uključivanja Srbije u evropske i međunarodne tokove iz ove oblasti. Od 1996.godine, SDIBR svake „parne godine“ organizuje stručno savetovanje sa međunarodnim učešćem,rukovodeći se aktuelnim temama iz oblasti delovanja kako bi članstvo i privreda imali što neposredniji uvid u savremena dostignuća novih metoda i tehnika ispitivanja kvaliteta materijala, kao i tehničkih performansi opreme i uređaja.

Pročitaj opširnije

Medjunarodna konferencija “IBR 2018”, SDIBR, Srebrno jezero, 18.4. do 20.4.2018.

SDIBR_Logo_01

Poštovani, u ime upravnog odbora SDIBR-a, obaveštavam vas da će se u periodu od 18. aprila do 20. aprila 2018. godine održati Međunarodna konferencija „IBR 2018“. Mesto održavanja je Srebrno jezero, hotel „Danubia Park“. Konferenciji će prisustvovati eminentne kolege iz ICNDT-a i EFNDT-a, kao i predsednik EFNDT-a. O svim detaljima ćemo vas pravovremeno obaveštavati, a […]

Pročitaj opširnije

Muđunarodna konferencija o sertifikaciji i standardizaciji u IBR-u – saopštenje

EFNDT_BoD_Vienna_2017

Bec_2017_Za_Sajt-1Pod okriljem Austrijskog društva za IBR (OGZfP), 6. i 7. juna 2017. godine, održana je, u Privrednoj komori Austrije, 8. međunarodna konferencija za sertifikaciju i standardizaciju u IBR-u. U sklopu te konferencije održani su sastanci radne grupe 1 (WG 1 ICNDT) i odbora direktora EFNDT, a 8. juna i generalna skupština članica EFNDT. U radu […]

Pročitaj opširnije

Obaveštenje o konferenciji EFNDT

Od Organizacionog odbora 12 međunarodne Evropske konferencije o ispitivanju bez razaranja koja će se održati od 11-15.06.2018. god. u Geteborgu, Švedska dobili smo sledeći poziv koji vam stavljamo na uvid. Detaljnije informacije o ovoj konferenciji možete dobiti aktiviranjem donje veze. Drugi poziv za konferenciju ECNDT-a u Geteborgu Dear EFNDT colleague, The 12th European Conference in […]

Pročitaj opširnije

Konferencija za IBR u Mađarskoj – EGER

IBR_eger_01

Na severu Mađarske, u poznatom banjskom i vinskom mestu Egeru, u prelepom hotelu „Park & Eger“, održana je konferencija za ispitivanje bez razaranja (IBR) od 22.-24.03.2017.god., koju je odlično organizovalo mađarsko društvo za IBR (MAROVISZ). SDIBR su predstavljala dva učesnika, Goran Sofronić (predsednik SDIBR-a) i član upravnog odbora SDIBR-a, Ana Nanut. Zajedničkim radom Zavod Cert […]

Pročitaj opširnije

Sastanak borda direktora (BoD) EFNDT-a u Parizu

bod_goran_01

Sastanak borda direktora (BoD) EFNDT-a održan je u Parizu od 22. do 23.11. 2016.god. u prostorijama COFREND-a. Pored stalnih članova BoD (10 zemalja), prisustvovalo je ukupno 17 članova, odn. 12 zemalja članica EFNDT-a. Na sastanku je izabran novi predsednik CEC EFNDT-a (Izvršni komitet za sertifikaciju). Tako je umesto Partika Fejlija (COFREND) izabran Matijas Purške (DGZfP). […]

Pročitaj opširnije

Održano međunarodno savetovanje „IBR 2016” u Subotici

ibr_2016_sub_06

U Subotici je od 5-7.10.2016. god. održano Međunarodno savetovanje „IBR 2016” Srpskog društva za ispitivanje bez razaranja. Savetovanje je svečano otvorio Predsednik SDIBR-a, gospodin Goran Sofronić koji je pozdravio sve učesnike skupa, iz zemlje i inostranstva . Bilo je prisutno preko 60 učesnika iz skoro svih privrednih grana u kojima je naša struka prisutna i […]

Pročitaj opširnije

Novi broj Biltena Akreditacionog tela Srbije

Poštovani, Pred vama je osamnaesto izdanje elektronskog biltena Akreditacionog tela Srbije (ATS). Tema broja je: „Doneti novi pravilnici: Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona i Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti”. Molimo vas da nam svoje predloge o temama, o kojima biste želeli da čitate, šaljete putem elektronske pošte na adresu: […]

Pročitaj opširnije

Ovlašćenje EFNDT

Poštovane kolege, Na sastanku BoD EFNDT održanom 21.3.2016. godine, u Lutonu (Velika Britanija), a na predlog CEC (Komiteta za sertifikaciju EFNDT), Zavod CertPers je ovlašćen da vrši sertifikaciju osoblja u IBR-u prema EN ISO 9712:2013 (Schedule 2, EFNDT)!“ Pogledajte dokument o ovlašćenju u prilogu. UO SDIBR

Pročitaj opširnije

VEOMA VAŽNO: Obaveštenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

Od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine dobili smo obaveštenje koje detaljnije objašnjava nadleštvo poslova koje vrši Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i neklearnu sigurnost Srbije i nadleštvo Inspektorata ovog Ministarstva. Molimo sva zainteresovane pravna lica i preduzetnike koji obavljaju radiografsko ispitivanje materijala ili imaju nameru da se bave ovom delatnošću da pažljivo pročitaju ovo obaveštenje. Verujete, biće vam od velike koristi.

Pročitaj opširnije

Međunarodni i Evropski standardi iz IBR-a zaključno sa 27.10.2015.god.

Pregledajte i/ili preuzmite dokument sa spiskom ažuriranih standarda iz oblasti ispitivanja bez razaranja koji smo dobili od Evropske federacije za ispitivanje bez razaranja (EFNDT).

Pročitaj opširnije