Četrnaesta međunarodna konferencija

Poziv na 14 međunarodnu konferenciju Slovenačkog društva za ispitivanje bez razaranja

U prilugu je dat prvi poziv za prijavu radova koji će biti na Četrnaestoj međunarodnoj konferenciji koju organizuje Slovenačko društvo za ispitivanje bez razaranja koja će se održati od 04 do 06.09.2017. god. u Sloveniji.
Detaljnije informacije možete naći na sajtu: http://www.fs.uni-lj.si/ndt ili preuzmite poziv koji smo dobili od Slovenačkog društva.