Druga međunarodna konferencija o dijagnostici struktura i komponenata metodom magnetne memorije metala

Od Mađarskog društva za ispitivanje materijala bez razaranja dobili smo drugi poziv za prijavu radova sa temama koje će biti predmet rada ove konferencije.

Konferencija će se održati od 24.-25. aprila 2018. godine u Budimpešti.

Aktiviranjem sledeće veze možete se detaljnije upoznati sa temama za ovu konferenciju, terminima za prijavu rada, kao i preliminarnim programom rada.

Drugi poziv za prijavu radova sa temama i programom rada