Dvanaesta Evropska konferencija o ispitivanju bez razaranja – drugi poziv

Poštovane koleginice i kolege,

iz organizacionog odbora Dvanaeste Evropske konferencije o ispitivanju bez razaranja koja će se održati od 11-15 juna 2018. godine u Geteborgu, Švedska, dobili smo drugo obaveštenje o konferenciji i poziv za prijavu radova.
Deteljnije informacije možete dobiti aktiviranjem donje veze i/ili preuzimanjem dobijenog materijala.

Drugi poziv za prijavu radova na konferenciji ECNDT-a u Geteborgu