SDIBR: IBR 2016 – Program rada

Program i spisak radova koji će biti prezentovani na Međunarodnom savetovanju „IBR 2016” možete pregledati ili preuzeti aktiviranjem sledeće veze.

Preuzmite/pregledajte Program rada na savetovanju „IBR 2016”