Konferencija za IBR u Mađarskoj – EGER

IBR_eger_01

Na severu Mađarske, u poznatom banjskom i vinskom mestu Egeru, u prelepom hotelu „Park & Eger“, održana je konferencija za ispitivanje bez razaranja (IBR) od 22.-24.03.2017.god., koju je odlično organizovalo mađarsko društvo za IBR (MAROVISZ). SDIBR su predstavljala dva učesnika, Goran Sofronić (predsednik SDIBR-a) i član upravnog odbora SDIBR-a, Ana Nanut. Zajedničkim radom Zavod Cert Pers-a i SDIBR-a , pod nazivom „Sertifikacija u Zavod Cert Pers-u“, predstavljen je istorijat i rad SDIBR-a, kao i aktivnosti jedinog akreditovanog sertifikacionog tela u Srbiji prema SRPS EN ISO 9712:2013, Zavod Cert Pers-a.
Na konferenciji je predstavljeno više od 40 radova, a prisustvovalo je oko 120 učesnika. 13 sponzora se predstavilo na malom „sajmu“ IBR-a i podržalo finansijski konferenciju, a najznačajniji su svakako bili General Electric (GE) i Oserix, koji su za učesnike upriličili i gala večere.
Predsednik MAROVISZ-a, koji je ujedno i predsednik EFNDT-a, Peter Trampuš, zajedno sa svojim kolegama iz upravnog odbora, pokazali su izuzetno gostoprimstvo prema članovima SDIBR-a, te ih pozvali na narednu konferenciju u cilju jače regionalne saradnje u oblasti IBR-a.

Galerija slika: