Muđunarodna Azijsko-pacifička konferencija o IBR-u

Od Organizacionog odbora APCNDT (Azijsko-pacifičke konferencije o IBR) dobili smo obaveštenje o organizovanju ove konferencije u Singapuru od 13.-17. novembra 2017. god.

Zainteresovani se detaljnije mogu upoznati sa sadržajem ove konferencije aktiviranjem donje veze.

Singapur – Azijsko-pacifička konferencije o IBR