Osma međunarodna konferencija o sertifikaciji i standardizaciji u IBR-u

Od Austrijskog društva za ispitivanje bez razaranja dobili smo obaveštenje o održavanju ove konferencije. Ona će se održati od 6.-7. juna 2017. godine u Beču. Detaljnije informacije o ovoj konferenciji, kao i prijavljivanje radova iz ove oblasti možete naći na aktiviranjem sledeće veze ili preuzmite obaveštenje u pdf formatu.

http://www.oegfzp.at/de/certification-2017.php

Prve informacije o konferenciji

Opšte informacije i poziv sa prijavljivanje radova