SASTANAK BORDA DIREKTORA EFNDT- BRISEL, septembar 2015.

IMAG1287

U Briselu je, 25.9.2015. održan 3. sastanak borda direktora (BoD) Evropske federacije za IBR (EFNDT), na kome je učestvovao i predstavnik Srbije odn. predsednik Srpskog društva za ispitivanje bez razaranja, Goran Sofronić. Svim prisutnim se, kao domaćin sastanka, obratio direktor CEOC International, gospodin Nieuwenhuis, u čijim se prostorijama nalazi i sedište EFNDT. Predloženo je potpisivanje memoranduma o razumevanju između CEOC i EFNDT, što će se u najskorije vreme i uraditi, a jedan od najvažnijih zadataka će biti zajednička koordinacija u organizacijama: EC, EEA, ILAC, IAF, ICNDT, CEN-CENELEC i ISO.
Jednoglasno su usvojeni zapisnici i zaključci sa dva prethodno održana sastanka novog saziva BoD, i to iz Budimpešte i još jednog održanog putem interneta (Inače je praksa BoD EFNDT da veći deo svojih sastanaka održava putem interneta u cilju smanjenja troškova).
Postoji ideja promene naziva radne grupe 3 (WG 3) u naziv „Condition monitoring and diagnostics“, kao i uvođenje nove vrste nagrade u 2016. i to za „mlade eksperte“. Zbog neplaćanja članarine upozorene su: Finska, Danska i Turska, kao i Japan, kao pridruženi član.
Za kooptirane članove BoD (članovi koji nemaju pravo glasa, ali se aktivno uključuju u rad odbora) izabrani su predstavnik Španije, Romero i predstavnik Portugala, Alves. EFNDT ima saradnju sa EWF (Evropskom zavarivačkom federacijom), pa stoga se zahteva da i ICNDT ima saradnju sa IIW (Međunarodnim institutom za zavarivanje). Inače, EFNDT jednom godišnje ima sastanak sa ASNT (Američkim društvom za ispitivanje bez razaranja).
Razgovaralo se i o članarinama, koje se već dugo nisu menjale. Trenutno 40 članica EFNDT plaća članarinu po 250 eura. Nedostatak novca je stalan problem. 17500 eura je godišnji prihod. (7500 eura dolazi od organizatora svetskih konferencija kao donacija, pa se očekuje donacija i od Nemačke odn. DGZfP za WCNDT, konferencije koja će se održati sledeće godine u Minhenu). Za pokrivanje budućih troškova, potrebno je 37500 eura, i to je ono najskromnije, ali se govorilo i o cifri od 150000 eura. Potrebno je podići članarinu, pa se razgovaralo i o kriterijumu za određivanje visine članarine za svaku zemlju odn. članicu. Za sada je predlog da „mala“ društva plaćaju 100 eura članarinu, „srednja“ 700 i „velika“ 4000 eura, mada kriterijumi nisu još potpuno jasni i prihvaćeni, pa će se o tome najverovatnije odlučivati sledeće godine u Minhenu. Ukupno se očekuje 74500 eura.
Predsednik ICNDT, Majk Farlej je govorio i o Panameričkoj federaciji, koja će biti sa sedištem u Brazilu. Panamerika za sada nema federaciju, ali ima konferencije. Nažalost, po izjavama Majka, njihove i afričke konferencije su bile na veoma niskom nivou.
Član BoD, predstavnik DGZfP (Nemačka), Erhart je dao kratak izveštaj o pripremama konferencije (WCNDT 2016) u Minhenu i naglasio da pripreme idu odlično i da za sada imaju prijavljenih 974 rada, što je impozantan broj. Takođe je izloženo i napredovanje organizacije evropske konferencije, ECNDT 2018, koja se održava u Geteborgu (Švedska), a koju zajedno organizuju 4 zemlje: Švedska, Norveška, Danska i Finska.
Predsednik WG 1 u ICNDT, član odbora i predstavnik Rusije, Mulin istakao je značaj radionice i sastanak radne grupe 1 u Solt Lejk Sitiju (SAD) 30.10.2015., a koja će se odnositi na buduće izmene zahteva standarda ISO 17024 i ISO 9712, kao i na revizije procedura za kvalifikaciju i sertifikaciju osoblja u IBR. Predstavnik SDIBR, član WG 1 zbog finansijske situacije neće učestvovati na sastanku. Takođe, značajna radionica vezana za kvalifikaciju i sertifikaciju će se održati u Minhenu sledeće godine u okviru WCNDT, te se pozivaju svi zainteresovani članovi Društava da u tome aktivno učestvuju.
Sledeći sastanak BoD će biti u Minhenu, u junu 2016., kao i još jedan internet sastanak, 14. decembra 2015. godine.
S obzirom da SDIBR planira sledeću konferenciju u jesen 2016. godine, BoD EFNDT će podržati konferenciju aktivnim učešćem svojih eminentnih eksperata, pa se očekuje i veća posećenost članova SDIBR i svih zainteresovanih strana.

Predsednik SDIBR:

Goran Sofronić

Galerija slika: