SDIBR: Prvo obaveštenje o međunarodnoj konferenciji „IBR 2016”

Poštovane kolege i koleginice,

pozivamo vas da prisustvujete međunarodnoj konferenciji „IBR 2016“ i time uveličate događaj zajedno sa eminentnim stručnjacima, članovima EFNDT i ICNDT.

Konferencija će se održati od 5. do 7. oktobra 2016. godine, u Subotici, u prelepom, kongresnom hotelu „Galerija“.

Detaljnija obaveštenja će biti pravovremeno postavljena na sajt SDIBR, www.sdibr.rs, a komunikacija će se odvijati preko adrese: office@sdibr.rs

Upravni odbor SDIBR,
Predsednik,
Goran Sofronić