Ukoliko neko želi poslove preko Amerikanaca!

Poštovane koleginice i kolege

Ukoliko neko želi da posluje preko Amerikanaca neka preuzme i prouči poruku koju smo dobili od njih.

Pregledajte pdf dokument: Poslovi sa Amerikancima
Preuzmite Word dokument: Poslovi sa Amerikancima