VEOMA VAŽNO: Obaveštenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

Obaveštenje je veoma važno za sve one koji se bave ili imaju nameru da se bave radiografskim ispitivanjem materijala

Od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine dobili smo obaveštenje koje detaljnije objašnjava nadleštvo poslova koje vrši Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i neklearnu sigurnost Srbije i nadleštvo Inspektorata ovog Ministarstva. Molimo sva zainteresovane pravna lica i preduzetnike koji obavljaju radiografsko ispitivanje materijala ili imaju nameru da se bave ovom delatnošću da pažljivo pročitaju ovo obaveštenje. Verujete, biće vam od velike koristi.

Preuzmite ovo obaveštenje i dobro ga proučite.