Druga međunarodna konferencija o dijagnostici struktura i komponenata metodom magnetne memorije metala Mađarskog društva

Od Mađarskog društva za ispitivanje materijala bez razaranja dobili smo četvrti cirkularni poziv sa spiskom radova koji će biti prikazani na ovoj konferenciji.

Konferencija će se održati od 24.-25. aprila 2018. godine u Budimpešti.

Aktiviranjem sledeće veze možete se detaljnije upoznati sa programom rada, načinom prijave i rezervacijom mesta.

Četvrti cirkularni poziv