Forum „Oblast NDT 2019” od 04.-06. marta 2019 u Moskvi

Rusko društvo za ispitivanje bez razaranja i tehničku dijagnostiku vas obaveštava o održavanju foruma „Oblast NDT 2019” koji će se održati od 04. do 06. marta 2019. godine u Moskvi. Na forumu će biti obuhvaćene više oblasti NDT-a koje se koriste u avio i kosmičkoj industriji, železničkoj i mašinskoj industriji, transportu fluida, zavarivanju, elektroenergetici, dijagnostičkoj medicini, obuci i sertifikaciji kadrova i dr.

Za detaljnije informacije o ovom forumu kao i o temama koje će biti razmatrane na njemu, molimo vas da pregledate ili preuzmete dokument Teritorija NDT_2019.pdf koji smo dobili od Ruskog društva za ispitivanje bez razaranja i tehničku dijagnostiku.