Generalna skupština Evropske federacije za IBR (GA EFNDT), 7.oktobar 2014. godine, Prag

prag_konferencija-640x366

Na generalnoj skupštini od 32 punopravna člana prisutne su bile 22 zemlje među kojima i Srbija sa svojim predstavnikom, predsednikom SDIBR, Goranom Sofronićem. Najvažnija tema skupštine svakako je bila razmatranje strategije EFNDT odn. kuda dalje u budućnosti. Tako je predsednik, Matijas Purške (inače direktor nemačkog društva za IBR-DGZfP) naznačio da rad Društava treba da se bazira na industriji matične zemlje i regiona, kao i regionalnom okupljanju članica EFNDT.
Takođe smatra da treba izbeći paralelne strukture unutar Međunarodnog komiteta za IBR (ICNDT) i Evropske federacije za IBR (EFNDT) i da plaćanjem jedne članarine u EFNDT bude izmirena i članarina u ICNDT, te na taj način Društva uštede novac jer je rad u njima ionako volonterski. Predsednik predlaže da EFNDT izabere svoje predstavnike u ICNDT, koji bi štitili interese „evropskog IBR“ u svetu pored drugih regionalnih federacija: AFNDT (Afrika), APFNDT (Azija-Pacifik) i PAFNDT (Panamerika). Dat je zadatak svim članicama da razmotre ovu ideju i daju predlog.
Tokom skupštine dati su: finansijski izveštaji, izveštaji komiteta, radnih grupa i foruma, te i izveštaj upravnog odbora (BoD). Razmatrane su i revidovane procedure za rad EFNDT.
Neka od Društava (zemalja članica) su se predstavila u nekoliko reči:
Austrija (Društvo postoji od 1978. godine, ima 250 firmi članova, pet trening centara za nivo 1 i 2, tri trening centra za nivo 3 i oko 8000 izdatih sertifikata-validnih);
Hrvatska ( preko 50 godina postojanja, 7200 izdatih sertifikata, tokom godine održavaju oko 14 kurseva od čega najviše za VT, potpisali su ugovor sa ASNT o treningu i sertifikaciji);
Francuska (1209 izdatih sertifikata za nivo 3, 17741 za nivo 2, 4146 za nivo 1, oko 2250 učesnika na domaćoj konferenciji – Cofrend ),
Nemačka (imaju 6 trening centara, oko 1600 članova, imaju više radnih grupa: grupu za mlade u IBR (studente) , regionalne grupe, naučnu grupu, trening grupu, grupu za organizovanje konferencija i seminara, sertifikacionu grupu, dodeljuju nagrade svake godine, izdaju oko 7000 sertifikata godišnje),
Mađarska (1897. osnovano Društvo, obnovljeno 1997. pod nazivom Marovisz, imaju 37 firmi članica i 38 individualnih članova, 5 zaposlenih i godišnji promet od oko 150.000 evra, vrše međulaboratorijska ispitivanja);
Rusija (1967. osnovano Društvo- RSNTTD, imaju preko 500 članova, naučne konferencije organizuju svake 3 godine, a IBR izložbu svake godine u Moskvi sa oko 2500 učesnika);
Španija (AEND, 1988. osnovano Društvo, izdatih 7059 sertifikata, sertifikovali oko 3400 operatera, Društvo ima 16 zaposlenih: 10 u tehnici, 6 u administraciji);
Ukrajina ( Društvo UTNKTD osnovano 1990. sa oko 200 članova);
Bugarska (Društvo osnovano 1962. godine, ima oko 200 članova);
Na samom kraju Skupštine dogovorena je naredna Generalna Skupština (GA) i to 29.4.2015. u Budimpešti, koja će biti i izborna Skupština. Nominacije se očekuju početkom 2015. godine.

Galerija slika: