Međunarodna konferencija Bugarskog društava za IBR

Od Bugarskog društava za ispitivanje bez razaranja dobili smo obaveštenje o održavanju konferencije pod nazivom “Dani NDT 2018”.

Konferencija će se održati od 04.-08. juna 2018. godine u mestu Sozopol.

Detaljnije informacije o konferenciji i prvi poziv za prijavu radova možete preuzeti sa sledeće veze.

NDT_Days_18_en_231017