Novi broj Biltena Akreditacionog tela Srbije

Poštovani,

Pred vama je osamnaesto izdanje elektronskog biltena Akreditacionog tela Srbije (ATS).

Tema broja je: „Doneti novi pravilnici: Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona i Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti”.

Molimo vas da nam svoje predloge o temama, o kojima biste želeli da čitate, šaljete putem elektronske pošte na adresu:

Srdačan pozdrav,

Akreditaciono telo Srbije/Accreditation Body of Serbia Bulevar Mihaila Pupina 2 Adresni kod/Postcode 190813
11070 Novi Beograd, Srbija/Serbia
Telefon/Phone +381 11 313 03 73
Faks/Fax +381 11 313 03 74

Preuzmite ili pročitajte ovaj bilten.