Osma međunarodna konferencija o sertifikaciji i standardizaciji u IBR-u – drugi poziv za radove

Od Austrijskog društva za ispitivanje bez razaranja dobili smo drugi poziv za slanje radova koji će biti na ovoj konferenciji a koja će se održavati od 6.-7. juna 2017. godine u Beču. Detaljnije informacije o ovome možete naći aktiviranjem sledeće veze ili preuzmite obaveštenje u pdf formatu.

http://www.oegfzp.at/de/certification-2017.php

Drugi poziv sa slanje radova i prijavljivanje