Prva međunarodna konferencija o zavarivanju i ispitivanju bez razaranja Grčkog društva za IBR

Grčko društvo za ispitivanje bez razaranja nam je uputilo ovu informaciju o održavanju ove konferencije. To je zapravo njihova Šesta konferencija o IBR i Prva konferencija o zavarivanju. Konferencija će se održati u Atini od 22-23. oktobra 2018. god. Poziv za prijavu radova, kao i šablon za pisanje abstrakta i popunu registracionog formulara možete preuzeti sa donjih veza.

Obaveštenje o konferenciji i poziv za prijavu radova

Šablon za pisanje apstrakta

Formular za registraciju