Sastanak odbora direktora EFNDT (BoD EFNDT)

IMG_3513

Sedamnaestog aprila 2018. godine, po prvi put je u Beogradu, u prostorijama Instituta za ispitivanje materijala Srbije – IMS, održan sastanak odbora direktora Evropske federacije za ispitivanje bez razaranja, na kom su prisustvovali punopravni članovi, predstavnici svojih zemalja sa pravom glasa:

1. Trampuš, predsednik EFNDT i mađarskog društva – Marovisz,
2. Aufriht, predsednik austrijskog društva – OGZfP,
3. Gomez, predsednik španskog društva,
4. Lajon, predsednik britanskog društva i podpredsednik EFNDT,
5. Martin, predstavnik francuskog društva – COFREND,
6. Mulin, predstavnik ruskog društva,
7. Sofronić, predsednik srpskog društva – SDIBR,
8. Džapo, direktor hrvatskog društva – HDKBR,
9. Erhard, predsednik nemačkog društva – DGZfP,
dok je blagajnica, predstavnik belgijskog društva, Dominik Musebo, bila sprečena zbog privatnog razloga.

Takođe su prisutvovale i kolege iz EFNDT-a, pridruženi članovi, bez prava glasa:
– Alveš, predstavnik portugalskog drušva,
– Gilbert, predstavnik britanskog društva,
– Idinger, predstavnik austrijskog društva,
– Merk, predstavnik švedskog društva i organizator ECNDT u Geteburgu,
– Mesaroš, sekretar EFNDT,
– Romero, predstavnik španskog društva;
dok je Purške, direktor nemačkog društva bio sprečen da prisustvuje zbog poslovnih obaveza.
Glavna tema sastanka je svakako bila organizacija ECNDT (Evropska konferencija za IBR), koju organizuju četiri skandinavske zemlje: Švedska, Danska, Norveška i Finska, od 10. do 15. juna, u Švedskoj, u Geteburgu. (Link konferencije www.ecndt2018.com ). Registrovano je oko 900 učesnika sa 600 radova u 8 sesija, 170 izlagača opreme za IBR na sajmu, koji je sastavni deo ECNDT. Obezbeđena su 24 štanda, besplatna za svaku zemlju, članicu EFNDT-a. Inače se ECNDT organizuje svake četiri godine, prošla je bila 2014. u Pragu, a naredna će biti u Lisabonu 2022.
Tokom sastanka, govorilo se i o proceduri i dodeli nagrada EFNDT-a uvaženim i istaknutim kolegama u oblasti IBR-a, a interesantna je inicijativa o novoj vrsti obuke i sertifikacije, tzv. IBR inženjer. Ideja je nastala nakon sastanka sa EWF-om (Evropska federacija za zavarivanje) sa kojom je EFNDT potpisao ugovor o međusobnoj saradnji. Sertifikacija inženjera za IBR se u Francuskoj već primenjuje i to na nivou „mastera“, na fakultetima, gde je IBR itetako značajan (razvijenije zemlje na svojim tehničkim fakultetima već imaju katedre za IBR). Na ovom sastanku je formirana i radna grupa za razvoj školovanja i sertifikacije za IBR inženjera. Nemačko drušvo je dalo predlog programa školovanja, tako da polazna osnova već postoji. O tome će se svakako diskutovati na generalnoj skuštini (GA) EFNDT-a u Geteborgu.
Dan pre sastanka, organizovana je svečana večera za sve članove odbora EFNDT-a, a prisustvovali su i podpredsednik SDIBR-a, Mladen Mladenović, kao i predstavnik domaćina sastanka, generalni direktor IMS-a, Vencislav Grabulov. Ovom prilikom se još jednom zahvaljujemo domaćinima za odličnu organizaciju.

Galerija slika: