The 12th European Conference in Non-Destructive Testing (ECNDT)

Poštovane koleginice i kolege,

iz organizacionog odbora Dvanaeste Evropske konferencije o ispitivanju bez razaranja koja će se održati od 11-15 juna 2018. godine u Geteborku, Švedska, dobili smo sledeće obaveštenja koje vam stavljamo na uvid. Molimo sve zainteresovane da se upoznaju sa dostavljenim materijalom.

Informacije o konferenciji ECNDT u Geteborgu