O Društvu

Srpsko društvo za ispitivanje bez razaranja–SDIBR okuplja sve zainteresovane strane (laboratorije, kontrolna tela, imenovana tela, centre za obuku, sertifikaciona tela, Akreditaciono telo Srbije, investitore, proizvođače/zastupnike proizvođača IBR opreme i uređaja) za ispitivanje materijala metodama bez razaranja u cilju primene, unapređenja, razvoja i uvođenja novih metoda za ispitivanje.

SDIBR je jedino udruženje na teritoriji Republike Srbije iz ove oblasti sa oko 200 članova.

Društvo je formirano 1984. godine, pri čemu je bilo jedno od osnivača i članova Jugoslovenskog Saveza Društava za kontrolu bez razaranja. Rad Društva je posebno intenziviran 1995. godine u cilju uključivanja Srbije u evropske i međunarodne tokove iz ove oblasti.

Od 1996.godine, SDIBR svake „parne godine“ organizuje stručno savetovanje sa međunarodnim učešćem,rukovodeći se aktuelnim temama iz oblasti delovanja kako bi članstvo i privreda imali što neposredniji uvid u savremena dostignuća novih metoda i tehnika ispitivanja kvaliteta materijala, kao i tehničkih performansi opreme i uređaja.

U januaru 2001. godine u Madridu, Društvo je postalo punopravan član Evropske federacije za ispitivanje bez razaranja (European Federation for NondestructiveTesting – EFNDT), a 2002. godine Društvo je prihvatilo i uključilo se u ECP EFNDT- Evropski sertifikacioni proces, koji definiše i uspostavlja proces sertifikacije kadrova u IBR prema EN 473.

SDIBR je u septembru 2006. na ECNDT (Evropska konferencija za IBR) u Berlinu, postalo i punopravni član ICNDT (Međunarodnog komiteta za IBR).

Na teritoriji Srbije, od strane Društva (odlukom Upravnog odbora 2009. godine), preporučena su dva Centra za obuku kadrova u oblasti IBR i to:

 • Zavod za zavarivanje AD – Beograd i
 • Institut “VINČA”- Centar za permanentno obrazovanje – Beograd.

2013. godine Srbija je dobila i prvo domaće, akreditovano sertifikaciono telo („Zavod Cert Pers“), koje vrši sertifikaciju osoblja u IBR prema SRPS EN ISO 9712:2013.

Osnovni zadaci Društva su:
 • rad na razvijanju savremenih metoda IBR u cilju postizanja višeg nivoa kvaliteta ,
 • podsticanje i pomaganje članovima u stručnom obrazovanju i usavršavanju,
 • praćenje, razvoj i usavršavanje regulativa i standarda iz oblasti IBR,
 • jačanje shvatanja značaja IBR u privredi Srbije;

Društvo se isključivo finansira putem članarine, dobiti pri organizovanju savetovanja i seminara, te od donacija firmi i udruženja koja koriste usluge i imaju interes za razvoj i dostignuća u ispitivanju, kontrolisanju i dijagnostici primenom metoda IBR.

Upravni odbor SDIBR je usvojio sledeće opšte ciljeve:
 • učvrstiti status SDIBR u EFNDT i ICNDT,
 • animirati predstavnike EFNDT i ICNDT za učešće na domaćim savetovanjima,
 • obezbediti aktivno učešće na skupštinama i savetovanjima EFNDT i ICNDT,
 • aktivno učestvovati u radnim grupama EFNDT i ICNDT,
 • organizovati domaća i međunarodna savetovanja,
 • povezati se sa društvima za IBR iz regiona,
 • sarađivati sa srodnim, strukovnim društvima i organizacijama u Srbiji,
 • stručno i nepristrasno pomagati svim zainteresovanim stranama iz oblasti IBR;

Od septembra 2014. godine SDIBR ima svog predstavnika u radoj grupi 1 (WG 1) u Međunarodnom komitetu za IBR (ICNDT), čiji je osnovni zadatak kvalifikacija, sertifikacija i akreditacija u oblasti IBR, a od aprila 2015. godine SDIBR ima i svog predstavnika u odboru (BoD) Evropske federacije za IBR (EFNDT).

Naše Društvo je bilo i ostaće uvek otvoreno za svaki vid saradnje u cilju što efikasnijeg delovanja u ovoj oblasti, boreći se da privredu Srbije uveri u izuzetno važan značaj ispitivanja bez razaranja.

goranSofronic

Predsednik SDIBR:

Goran Sofronić